Anarkismen och den mänskliga naturen

Nedan kan den som är intresserad ladda hem en uppsats med titeln "Anarkismen och den mänskliga naturen: En studie i den anarkistiska politiska filosofins grundföreställningar", för den som vill fördjupa sig lite i detta ämne. Det handlar alltså om bilden av anarkismen som en ideologi som generellt är lite naivt inställd till "människans godhet" och "perfekta sociala förmåga"; vilken inte riktigt stämmer överens med den verkliga anarkistiska traditionen. Jag är medveten om att jag är väldigt svepande i framställningen av olika anarkisters syn på detta ämne; men då den ursprungligen skrevs som en B-uppsats var utrymmet begränsat, och jag tycker ändå att jag fick till en någorlunda rättvisande bild av saken. Är det något ni anser fick för lite plats är ni förstås välkomna att lägga till ytterligare information i kommentarerna!

Jag vet heller inte om den version jag hittade på datorn är den slutgiltiga och helt korrekturlästa versionen, och är helt enkelt för lat för att läsa igenom den nu - så stöter ni på några stavfel och liknande får ni helt enkelt bortse från dem ;)

Här är texten i alla fall!
http://www.speedyshare.com/files/27932470/Anarkismen_och_den_manskliga_naturen.pdf (ny länk, upplagd 2011-04-12)


RSS 2.0