Frimarknadsförespråkande antikapitalism?

Hur kan man vara för fri marknad, men mot kapitalism?

Något som mutualister ständigt måste förklara är hur man kan vara för en fri marknad, men mot kapitalism - samtidigt. Detta är för att många idag tror att de är samma sak - fri marknad är kapitalism, och kapitalism är fri marknad. Det stämmer däremot inte; och där har vi det enkla svaret på frågan. Kapitalismen är det ekonomiska system som idag dominerar världen; och vad som idag dominerar världen är inte en fri marknad. Förespråkarna av dagens system har däremot all anledning att vilja få oss att tro att vad vi har idag är just en fri marknad; då innebär det nämligen att den misär som existerar är ett resultat av människors fria handlande, och därmed är misären "naturlig", samtidigt som man som förespråkare av kapitalismen får den åtråvärda positionen som frihetens förkämpar - och motståndet ses då automatiskt som frihetens fiender, vilket ju inte direkt är en åtråvärd position i debatten.

Och visst, det är helt naturligt att kapitalisterna vill få kapitalismen att framstå som det fria alternativet, det är helt i linje med deras intressen. Problemet uppstår däremot när även det politiska motståndet börjar tro på lögnerna! Äldre socialister var på det klara med att kapitalisterna var just lögnare; Marx kallade föreställningen om att kapitalismen hade sitt ursprung i en fri marknad för en borgerlig barnsaga, och menade - korrekt - att kapitalismens ursprung istället var våld och stöld; och det fanns flera framträdande socialister som förespråkade fria marknader som det socialistiska alternativet, som motsats till kapitalismen (bland dem Pierre-Joseph Proudhon, Thomas Hodgskin och Benjamin Tucker) . De ricardianska socialisterna menade t.ex. att den fria marknaden i sig själv har effekter som leder till att arbetarna inte sugs ut, och att profiten på sikt försvinner från marknader; en inställning baserad på nationalekonomiska lagar och en utveckling av ekonomen David Ricardos teorier. Samma inställning fanns hos många anarkosocialister. Andra anarkistiska socialister såg däremot inte den fria marknaden som något mål i sig, utan snarare som en "spelplan" på vilken socialistiska alternativ kunde byggas. Då marknaden är helt fri finns det ju inga hinder för socialister att organisera produktionen socialistiskt, eller för kommunister att organisera produktionen kommunistiskt - resonerade de - och därför är en fri marknad att föredra som grund för samhället. Människor kommer i regel att föredra dessa samarbeten. Denna åsikt kom att vara grundläggande för anarkokommunisterna, som menade att frihet skulle vara grunden i samhället, och att man skulle skapa kommunismen genom fria kontrakt. Framträdande anarkokommunister som Malatesta och Kropotkin gjorde båda klart att kommunismen skulle ingås genom frivilliga kontrakt - att tvinga människor in i den vore förfärligt. Grunden, även här, är alltså en fri marknad; varje individ avgör sedan själv vad hon vill göra.

Frihet och socialism

Både mutualister och anarkokommunister, och övriga socialistiska anarkister, är däremot också antikapitalister. Detta då kapitalism som vi sett inte innebär någon fri marknad, utan istället en marknad med regleringar i syfte att upprätthålla ett klassamhälle och möjliggöra kapitalisters exploatering av arbetare. Här brister ofta statssocialisters förståelse; hur ska man kunna förhindra exploatering på en fri marknad - krävs det inte att staten med våld tvingar alla att uppträda på ett visst sätt? Nej, det krävs naturligtvis inte. Genom fria kontrakt kan individer ingå de samarbeten de vill - socialistiska, kommunistiska, vad som helst - och därmed själva se till att ingen exploatering förekommer i deras samarbeten. För att exploatering ska förekomma krävs det alltså att människor praktiskt taget föredrar att bli exploaterade, och väljer sådana alternativ, vilket inte är speciellt troligt.

Arbetarklassen blir idag exploaterad för att kapitalismens struktur och hierarkier sätter dem i den positionen; inte för att arbetare är dumma i huvudet och inte klarar av att ta hand om sig själva, som statssocialister (vare sig de är medvetna om det eller inte) förutsätter då de menar att frihet för arbetarklassen bara skulle leda till ny exploatering!

Vi anarkister tror att arbetare är fullt kapabla att se till sina egna intressen - och gör så bättre än någon annan. Arbetarnas frigörelse måste således vara deras eget verk. En slogan som statssocialister ofta också använder, för att den låter bra - men som de inte på något sätt kan sägas stå för. Exploateringen har sin grund i stöld, våld och tvång, och upprätthålls genom regleringar och fortsatt statligt tvång. Det är de allra flesta socialister eniga om - då det är historiska fakta. Den självklara lösningen är ju då att helt enkelt ta bort det tvång som gör denna ordning möjlig! Den frihetliga socialismen förutsätter alltså den fria marknaden, och är omöjlig utan den. Den fria marknaden är helt enkelt frånvaron av statlig intervention i ekonomin, och upphävande av kapitalisternas privilegier; och detta ger arbetarna möjligheten att utforma samhället som de vill. I anarkokommunisten Malatestas ord är alltså "den fria och frivilliga kommunismen är en ironi, om icke rätten och möjligheten finns, att leva i en annan regim, en kollektivistisk, mutualistisk, individualistisk eller vilken man vill"; och på samma sätt är all socialism som påstår sig vara frihetlig bara en ironi, om man inte står för andras rätt att stå utanför den. Vad är då frihetligt med den?

För varje frihetlig socialist är därför den fria marknaden den optimala "spelplanen"; vissa vill i sina samhällen helst behålla marknaden fri, andra vill ersätta den med frivillig kommunism, andra med olika former av deltagarekonomiska lösningar, osv. - alla med övertygelsen om att var och en väljer sin väg. Vi måste förstå att kapitalisterna ljuger när de påstår sig förespråka den fria marknaden, och att deras "fria marknad" inte är något annat än en konstruktion full med regleringar för att fortsätta exploatera arbetarklassen. Den genuint fria marknaden, där kapitalisternas monopol och privilegier inte längre existerar, är däremot inget för en socialist ställa sig negativ till - tvärtom menar vissa socialister att det är socialismen; medan alla andra bör se möjligheterna att på helt frivillig väg bygga den form av socialism man förespråkar, då alla hinder är försvunna. Socialister bör inte vara rädda för den fria marknaden, och vi bör inte eftersträva statligt tvång bara för att vi ser det som motsats till den "fria marknad" kapitalisterna förespråkar. Kapitalisternas marknad är statligt tvång; vår motsats måste därför vara avskaffandet av detta tvång, och en ordning baserad på frivilligt samarbete.

Därför är jag frihetlig socialist, och liksom alla genuint frihetliga socialister en frimarknadsförespråkande antikapitalist. Motsägelserna i föregående mening - som många statssocialister säkert tror sig se - uppträder enbart om man gått på kapitalisternas lögner om att kapitalismen är en fri marknad.


Kommentarer
Postat av: Joel

Intressant! Det vore kul om du skrev ett inlägg som behandlade kapitalismen ur ett historiskt perspektiv och beskrev vad den s.k. primitiva ackumulationen egentligen innebar. Vilka paralleller går att dra från historien till dagens kapitalism? Varför går det inte bara att avskaffa allt statligt tvång nu på en gång, varför måste anarkister störta kapitalismen som helhet? Jag talade med en liberal om detta och han frågade något i stil med varför t.ex. Ingvar Kamprads verksamhet bör betraktas som tvång bara för att det förekom tvång tidigare i historien. Jag kom på mig själv med att inte ha tillräckliga kunskaper för att bemöta detta. Hoppas du förstår vad jag menar.

2009-04-28 @ 21:22:36
Postat av: Emil

Ingvar Kamprads verksamhet är inte tvång i sig, men det utförs på en "spelplan" där tvång är normen. Vem som helst får t.ex. inte konkurrera mot Kamprad med samma produkter som han erbjuder, han drar nytta av den monopoliserade statsvalutan, han drar nytta av tullar mot andra länder, et.c. Det är alltså inte Kamprad själv som är någon "bov", han drar bara nytta av systemet - vilket ju är lite skurkaktigt, men samtidigt är det så man MÅSTE göra för att ens kunna göra affärer idag; och de som är gynnade av det gör i regel allt de kan för att ha kvar systemet så som det ser ut. Kapitalisterna är alltså den fria marknadens värsta fiender; då de gör allt för att förhindra att någon fri marknad uppstår. Vi kan jämföra det med en politiker eller politisk tjänsteman i en diktatur; han har inte infört diktaturen själv men lever på att diktaturen fortsätter existera, och gör därför vad han kan för att den ska kunna göra det. Det är alltså inte hans fel att diktaturen uppstod; men han spelar sin roll i att den fortsätter existera, och tjänar på det.Kamprad gör alltså vad han kan för att hålla sitt gynna sitt företag - vilket man ju knappast kan klandra honom för; därför är det upp till oss som inte gynnas av tvångssystemet att försöka ersätta det med ett fritt alternativ. Liksom en diktator inte vill lämna ifrån sig sin politiska makt, vill en kapitalist sällan lämna ifrån sig sin ekonomiska; även om vi vet att kapitalismen i grunden är baserad på våld, tvång och stöld, och diktaturen är baserad på detsamma.

2009-04-28 @ 22:12:29
URL: http://mutualism.blogg.se/
Postat av: Marcus Norberg, "Evig Lidelse"

Jag följer i princip precis samma läror som dig själv - jag anser mig vara en individualist/individualanarkist, anarko-socialist och/eller mutualist. Jag kallar mig dock inte anti-kapitalistisk. Varför är för att jag anser att definitionen av kapitalism ofta blir som en sammanfattning för "det nuvarande systemet" - kapitalism utan genuin konkurrens eller korporatistisk statskapitalism - framförallt den som gjorts utav Marx (som senare lett till att hela grupper börjat förakta kapitalismen). Detta har en tendens till att leda till semantiska dispyter där anarko-kapitalister anses motsägelsefulla av anarko-socialister (då de definierar "kapitalism" som du/Marx etc), varav anarko-kapitalister anser att anarko-socialister är motsägelsefulla (då de definierar "socialism" som olika varianter på statssocialism och/eller engelskans "socialization" (förstatligande)). Detta leder uppenbarligen till en klar splittring mellan anarkister, även fast det enda det handlar om är olika personliga preferenser av organisationssätt som båda kan samexistera på detta "spelplan" som du kallar det.Jag gjorde en lite längre analys av detta på Molyneux's forum om du är intresserad, jag anser att detta är ett otroligt viktigt ämne för att sätta stopp för onödiga semantiska dispyter och föra samman anarkister.http://freedomainradio.com/board/forums/t/19617.aspxFlertalet (eller kanske till och med alla) ordböcker man kan hitta här på internet definierar kapitalism som ett socialt organisationssätt där produktionsmedlen ägs privat. Jag anser att arbetarkooperativ där arbetaren har direkt inflytande som ett bättre organisationssätt, på grund av uppenbara anledningar. Jag är dock inte anti-kapitalist pga det då jag helt enkelt bara erkänner/uppfattar det som ett sämre system. Som jag brukar förklara det - bara för att jag föredrar moderna LCD skärmar så föraktar jag inte gamla bildrörsskärmar ;).

2009-04-29 @ 18:10:46
URL: http://eviglidelse2.blogspot.com
Postat av: Emil

Sant som du skriver, men med antikapitalism menar jag naturligtvis att jag är emot den kapitalism som faktiskt finns - inte den utopiska "kapitalism" som t.ex. anarkokapitalister förespråkar, vilken är identisk med en fri marknad (där använder jag istället helt enkelt termen "fri marknad").Det går att jämföra med Per Bylund, som kallat sig en "Anti-Capitalism Anarcho-Capitalist" ;) Med det menar han alltså att han är EMOT kapitalismen så som det verkliga ekonomiska system som kallas kapitalism ser ut; men är FÖR kapitalismen som synonym med fri marknad. Han skriver:"Just like all other anarchists I sincerely do not appreciate certain capitalist structures--economical or social. Capitalism is oppressive and exploitative. On the other hand, I consider capitalism the liberator and spontaneous structure of true anarchy. It is simply a matter of which definition I choose to use. This is the problem of dogmas being expressed using certain terms: one has to see the concept behind the term not to get confused. In other words, a term may not mean the same thing for different people: being an anarchist I am opposed to capitalism in the Marxist sense, but as a libertarian I am very much pro capitalism--in the Austrian sense."Precis som Bylund är jag alltså emot alla former av kapitalistisk exploatering, klassamhället baserat på kapitalistiska privilegiesystem och allt annat kapitalismen innebär - detta enligt den traditionella och historiska definitionen av termen kapitalism, som alla socialister (och de flesta andra) använder sig av. Tar man den modifierade och nyare österrikiska definitionen, där kapitalism helt enkelt är synonym med fri marknad - där jag utan några som helst problem kan bygga ett socialistiskt samhälle tillsammans med alla som vill delta utan att någon kommer att kräva något ifrån oss - har jag naturligtvis inte något emot kapitalism. Tvärtom menar jag att en sådan "kapitalism" (som jag däremot på inget sätt menar är kapitalism, då jag definierar kapitalism på klassiskt socialistiskt sätt, för att vara extra tydlig med det) vore den bästa grunden att bygga ett frihetligt socialistiskt samhälle på. Socialismen måste naturligtvis väljas fritt av arbetarna, och kunna konkurrera ut kapitalismen på lika villkor. Annars känns det inte direkt motiverat att införa socialism över huvud taget - varför ersätta ett system med ett annat, som inte ens är BÄTTRE än det gamla? Och om den frihetliga och frivilliga socialismen är bättre än kapitalismen, vilket jag är helt övertygad om att den är, måste den klara sig mot kapitalismen helt enkelt för att människor föredrar den. Inte för att de tvingas till att föredra den."Jag är dock inte anti-kapitalist pga det då jag helt enkelt bara erkänner/uppfattar det som ett sämre system. Som jag brukar förklara det - bara för att jag föredrar moderna LCD skärmar så föraktar jag inte gamla bildrörsskärmar ;)"Jo, det är sant ;) Dock är jag rätt övertygad om att du är antikapitalist i bemärkelsen att du är emot alla de monopol och privilegier dagens kapitalism är uppbyggd på; med det däremot inte sagt att du är emot kapitalism så som österrikiska nationalekonomer eller anarkokapitalister definierar den. Inte heller jag har som sagt något problem med "kapitalism" definierat på det senare sättet; men desto större problem med kapitalism definierad på det förra.

2009-05-03 @ 21:05:48
URL: http://mutualism.blogg.se/

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0